Urząd Gminy Malbork

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy Malbork

budynek

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

tel.: (55) 647-28-07
fax: (55) 647-28-07 wew. 10

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś - 11.07.2016


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na 29.08.2016


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Ogłoszenie - o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 26.04.2016


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork - 19.04.2016

2016.05.19 Zmiana studium tekst jednolity

2016.05.19 Aneks nr 1 PONŚ

2016.05.19 Aneks nr 2 PONŚ

2016.05.19 Prognoza oddziaływania na środowisko.

2016.05.19 Rysunek Studium A0

2016.05.19 Rysunek Studium A3


Ogłoszenie w sprawie sprzedaży kostki granitowej szarej stanowiącej  własność Gminy Malbork - 09.03.2016


Ogłoszenie Dyrektora GOKSRTiZ z 29.03.2016 - zgłaszanie ofert na Wykaszanie boiski sportowych na terenie Gminy Malbork


Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  DLI.III.6621.195.2015.PK.2.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.15.4.2013.MKH oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju DOII-III-ak/II-jo/l-jm/pd-772-84-581/14/15


Ogłoszenie - wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - z dnia 03.03.2016


Ogłoszenie - wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 02.03.2016


Ogłoszenie - konsultacje ws. przyjęcia Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2016 r. - z dnia 24.02.2016

Program opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 2016 rok


Ogłoszenie - wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - z dnia 24.02.2016
Ogłoszenie w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne  z 07.09.2015


Informacja - wykaz szkół -  program  wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - Książki naszych marzeń -   20.10.2015

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
 

Formularz zgłaszania uwag

 

Liczba odsłon:93086
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2016-08-24 07:15:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-07-29 09:50:04