Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

budynek

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

tel.: (55) 647-28-07
fax: (55) 647-28-07 wew. 10

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010
odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności:

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - 30.11.2017

Ogłoszenie - dofinansowanie na modernizację systemów grzewczych  - 21.11.2017

Wniosek o dofinansowanie - czyste powietrze pomorza


Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 27 września 2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w listopadzie 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy Malbork


Ogłoszenie z 20.10.2017 r.- otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrasruktury terenowej oraz zamówień publicznych w Urzędzie Gminy

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych - 07.12.2017


Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022 - z dnia 18.10.2017

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 18.10.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022

Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 71/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 18.10.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022 

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 24.11.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022"


Zaproszenie na konsultacje z dnia 13.10.2017 r. - Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

FORMULARZ  DO  KONSULTACJI - 2017

Projekt Uchwały

Roczny Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - projekt 2018


Ogłoszenie - zgłaszanie ofert na świadczenie usług odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej dróg gminnych na terenie Gminy Malbork - 10.10.2017


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 25.09.2017

1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu

2. Załączniki graficzne nr 1-3 do Uchwały

3. Uzasadnienie do Uchwały

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - część tekstowa

5. Załącznik tekstowy nr 1 do Prognozy - część 1

5. Załącznik tekstowy nr 1 do Prognozy - część 2

6. Załącznik tekstowy nr 2 do Prognozy - część 1

6. Załącznik tekstowy nr 2 do Prognozy - część 2

7. Załącznik tekstowy nr 3 do Prognozy

8. Załącznik graficzny nr 1 do Prognozy

9. Załącznik graficzny nr 2 do Prognozy

10. Załącznik graficzny nr 3 do PrognozyPrzetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na dzień 26.10.2017


Informacja Wójta Gminy Malbork z dnia 24.08.2017 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 22.08.2017 roku w sprawie wyborów Sołtysa wsi Kałdowo 2


Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu w dniu 21.08.2017 r. decyzji RG-III-7332/6/s/2017 o umorzeniu w całości postępowania prowadzonego w trybie wznowienia postępowania w/s wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Budowa Trzody Chlewnej na działce nr 31/34, obręb Czerwone Stogi, gm. Malbork


Ogłoszenie w sprawie przyzania stypendium szkolnego na rok 2017/2018

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/201


Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu w dniu 20.07.2017 r. decyzji RG-III-7332/6/m/2017 o uchyleniu decyzji ostatecznej znak RG-III-7332///2016-2017 z dnia 29 marca 2017 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Budowa Trzody Chlewnej na działce nr 31/34, obręb Czerwone Stogi, gm. Malbork


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork  na dzień 17.08.2017


KONKURS - Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017


Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 19.06.2017 - Budowa Fermy Trzody Chlewnej na dz. nr 31/14 obręb Czerwone Stogi


OGŁOSZENIE - WAKACJE 2017


Ogłoszenie - otwary konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork  - 27.04.2017

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr  32/2017 - wzór oferty

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork 


Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - szczepienie lisów dzików przeciw wściekliźnie - 23.04.2017 - 27.04.2017

Wskazówki dotyczące postępowania na terenach, na których wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną do zwalczania wścieklizny

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów

Obwieszczenie - dotyczy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  obwodnicy miasta Malbork - z dnia 09.03.2017


 

Zawiadomienie RG-III-7332.6.g.2016-2017 dot. procedury wydania decyzji środ. na budowę Fermy Trzody Chlewnej na dz. Nr 31/4 obręb Czerwone Stogi
Informacja Wójta Gminy Malbork o możliwości uzyskania dofinansowania na modernizację systemów grzewczych

Przetarg - zakup i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych, platformy edukacyjnej z treściami multimedialnymi oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Edukacja bez barier realizowanego przez Gminę Malbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2016 r. 

 


Przetarg - Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Edukacja bez barier z dnia 24.11.2016 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś - 11.07.2016


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Ogłoszenie - o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 26.04.2016


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork - 19.04.2016
2016.05.19 Zmiana studium tekst jednolity
2016.05.19 Aneks nr 1 PONŚ
2016.05.19 Aneks nr 2 PONŚ
2016.05.19 Prognoza oddziaływania na środowisko.
2016.05.19 Rysunek Studium A0
2016.05.19 Rysunek Studium A3

Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  DLI.III.6621.195.2015.PK.2.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.15.4.2013.MKH oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju DOII-III-ak/II-jo/l-jm/pd-772-84-581/14/15


 


Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Komunikat - pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:105094
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2017-12-07 11:56:40
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-30 13:22:31