Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Świadczenia pieniężne

 1. zasiłek stały
 2. zasiłek okresowy
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się
Świadczenia w formie opłacania składek

 1. składka na ubezpieczenie społeczne
 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne
Świadczenia niepieniężne

 1. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się
 2. sprawienie pogrzebu
 3. schronienie
 4. posiłek
 5. niezbędne ubranie
Pomoc w formie usług opiekuńczych

 1. zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych
 2. opieka higieniczna, pielęgnacyjna i rehabilitacyjna
 3. zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 4. pobyt w domach opieki społecznej
Interwencja kryzysowa

 1. poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne i pedagogiczne
 2. zapewnienie miejsc hotelowych dla ofiar przemocy domowej
 3. terapia rodzinna
Pomoc bezdomnym

 1. zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn
 2. zapewnienie posiłków i niezbędnej odzieży
 3. zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
 4. praca resocjalizacyjna i wychowawcza
 5. aktywizacja zawodowa
 6. pomoc w uzyskaniu mieszkania i samodzielności
Pomoc uchodźcom

 1. świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 3. specjalistyczne poradnictwo wspierające proces integracji
Praca socjalna

 

 

Świadczenia rodzinne

 1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
 2. zasiłek pielęgnacyjny
 3. świadczenie pielęgnacyjne
Dodatki mieszkaniowe

 

 

Pomoc finansowa

Składki na ubezpieczenie społeczne

Usługi opiekuńcze

Świadczenia rodzinne

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2461
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2013-01-30 09:21:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-05 10:50:55