Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy:

1. Przewodniczący rady zwołuje sesje rady, prowadzi jej obrady
2. Reprezentuje radę na zewnątrz, koordynuje współpracę rady z wójtem
3. Przyjmuje skargi na pracę radnych, komisji i wójta oraz przedstawia je radzie