Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Uchwała Nr I /7 /91


Rady Gminy w Malborku


z dnia 8 lutego 1991 roku


w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


na podstawie art. 9 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym/ Dz. U. Nr 16 z 1990r. poz.95/ oraz  art. 46 ust. 1,2,3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 87 z 1990r. poz. 506 / - Rada Gminy w Malborku uchwala co następuje:


§1


powołać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostkę organizacyjną zajmującą się załatwianiem spraw dotyczących opieki społecznej.


§2


Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.


§3


Traci moc Uchwała Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Malborku z dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Przewodniczący


Rady Gminy w Malborku


Julian Grzanko

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1970
Treść wprowadził(a): Marczak Agnieszka, 2003-10-14 14:10:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-10-14 13:57:14