ࡱ> ikhch5bjbjbD؎U\؎U\R""""""""8"<"#"bl>#:x#x#x#x#&&&.b0b0b0b0b0b0b$Keh<TbE"&P&"r&"&&Tb""x#x#b8(8(8(&"x#"x#.b8(&.b8(8(jYLh_x#`c'[2bb0b\J=h'^=hdh_h_J=h"_h&&8(&&&&&TbTbt'&&&b&&&&=h&&&&&&&&&R `!:Wojewdzki Inspektorat Ochrony Ro[lin i Nasiennictwa OddziaB / Malbork tel. 055272 28 81, fax. 055273 28 81 e-mail: o-malbork@piorin.gov.pl KOMUNIKAT O ZAGRO{ENIU UPRAW ROZLIN Wojewdztwo: Pomorskie Powiat: Malbork, Sztum Agrofag: Chowacz brukwiaczek Ro[lina: Rzepak ozimy Data publikacji komunikatu: 05.04.2017 r. Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrzszczy chowacza brukwiaczka. Decyzj o sposobie i terminie zwalczania chowacza brukwiaczka nale|y podj po przeprowadzeniu obserwacji. Nalot chrzszczy na plantacje rzepaku nastpuje wiosn najcz[ciej gdy temperatura gleby wynosi 5-7oC a temperatura otoczenia osignie 10-12oC. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powoduj chrzszcze oraz larwy. Najwiksze szkody wyrzdzaj larwy, ktre |eruj w rdzeniu Bodygi a| do momentu osignicia przez rzepak dojrzaBo[ci. Uszkodzone ro[liny wykrzywiaj si i skrcaj, dochodzi do pkania Bodyg i wylegania ro[lin, ponadto ro[liny takie s atakowane przez patogeny grzybowe. Zabiegi zwalczajce przy u|yciu [rodkw ochrony ro[lin wykonuje si w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwo[ci: stwierdzenia od 2-4 chrzszczy na 25 ro[linach odBowienia w cigu kolejnych 3 dni [rednio okoBo 10 sztuk chrzszczy w jednym |Btym naczyniu Ograniczy wystpowanie szkodnika mo|na tak|e poprzez stosowanie: prawidBowej agrotechniki izolacji przestrzennej od innych ro[lin krzy|owych i warzyw kapustnych, wysiewu odmian pzno wznawiajcych wegetacj wiosn Zrodki ochrony ro[lin: Dostp do informacji o [rodkach ochrony ro[lin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Wyszukiwarka dajca mo|liwo[ Batwego uzyskania informacji o zalecanych [rodkach ochrony ro[lin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj ( HYPERLINK "http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin" http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin), 0NPjlnƴƢ؁oYCY-C+hQ;4h65CJOJQJ^JaJmH sH +hQ;4hQ;45CJOJQJ^JaJmH sH +hQ;4hD;5CJOJQJ^JaJmH sH #hh7[5CJOJQJ^JaJhQ;45CJOJQJ^JaJ#hhb5CJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJ#hh65CJOJQJ^JaJ#hh65CJOJQJ^JaJ#hhD;5CJOJQJ^JaJ)jhz5OJQJU^JmHnHun " j l 0 * ,  * $ & Fa$gdU+$a$gdU+$a$gdA0$a$gdTdgd2%$a$gd7[ $dha$gd " j l ӽwaO@/ h*{hD;CJOJQJ^JaJ h2%hD;CJOJQJ^JaJho5CJOJQJ^JaJ#h6hD;5CJOJQJ^JaJ+hQ;4h5CJOJQJ^JaJmH sH .hQ;4hD;5>*CJOJQJ^JaJmH sH .hQ;4h65>*CJOJQJ^JaJmH sH +hQ;4hQ;45CJOJQJ^JaJmH sH +hQ;4hu95CJOJQJ^JaJmH sH +hQ;4hD;5CJOJQJ^JaJmH sH +hQ;4h2%5CJOJQJ^JaJmH sH   . 0 d f Ϳ͠n`Q=/h$VCJOJQJ^JaJ&hGph2%56CJOJQJ^JaJh{%5CJOJQJ^JaJh2%CJOJQJ^JaJ&h2%hD;56CJOJQJ^JaJhU+5CJOJQJ^JaJh?v5CJOJQJ^JaJ h%YhL%CJOJQJ^JaJhD;CJOJQJ^JaJh%YCJOJQJ^JaJ h2%hD;CJOJQJ^JaJ&h2%h*{56CJOJQJ^JaJhQ;4CJOJQJ^JaJf h & ( * , ~  ij{j{j{\K=Kh(HCJOJQJ^JaJ hzhNkCJOJQJ^JaJhNkCJOJQJ^JaJ hThA0CJOJQJ^JaJhA0CJOJQJ^JaJhTCJOJQJ^JaJhU+CJOJQJ^JaJh?vCJOJQJ^JaJ hThGpCJOJQJ^JaJ&h2%hD;56CJOJQJ^JaJ#hQ;4B*CJOJQJ^JaJph)h'hbB*CJOJQJ^JaJph $ & < 02<jνά|kTC hYh CJOJQJ^JaJ,hzh CJOJQJ^J_HaJnHtH hzh CJOJQJ^JaJhzCJOJQJ^JaJ hzhCJOJQJ^JaJ hzhU+CJOJQJ^JaJ hzhrxCJOJQJ^JaJ hzhA0CJOJQJ^JaJh`cCJOJQJ^JaJ hzhNkCJOJQJ^JaJ#hzhNkCJH*OJQJ^JaJ*j,d\*j*..1d23@5$a$gdY$ & F *$1$G$a$gd0) gd0) & F *$1$G$gd0)gdY 7$8$H$gdY & F7$8$H$gdz$a$gdz $ & Fa$gd Z\d(()))))T*V*Z*\*f*j*+++,,,ұұҟұұҎ}k]}]kh0)CJOJQJ^JaJ#jh0)CJOJQJU^JaJ h0)h0)CJOJQJ^JaJ h0)hYCJOJQJ^JaJUhY0J-CJOJQJ^JaJ#jhYCJOJQJU^JaJhY>*CJOJQJ^JaJhYCJOJQJ^JaJhY5CJOJQJ^JaJ hYhYCJOJQJ^JaJEtykiety stosowania [rodkw ochrony ro[lin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj ( HYPERLINK "http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0" http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0). Uwagi: Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedB w |ycie obowizek stosowania zasad integrowanej ochrony ro[lin przez wszystkich profesjonalnych u|ytkownikw [rodkw ochrony ro[lin. SzczegBy na stronie: HYPERLINK "http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin" http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin Zgodnie z ustaw o [rodkach ochrony ro[lin: Zrodki ochrony ro[lin mog by stosowane je|eli zostaBy dopuszczone do obrotu i stosowania. Zrodki ochrony ro[lin nale|y stosowa w taki sposb, aby nie stwarza zagro|enia dla zdrowia ludzi, zwierzt oraz dla [rodowiska, w tym przeciwdziaBa zniesieniu [rodkw ochrony ro[lin na obszary i obiekty niebdce celem zabiegu z zastosowaniem tych [rodkw oraz planowa stosowanie [rodkw ochrony ro[lin z uwzgldnieniem okresu, w ktrym ludzie bd przebywa na obszarze objtym zabiegiem. Zrodki ochrony ro[lin stosuje si sprztem sprawnym technicznie. Zabieg z zastosowaniem [rodkw ochrony ro[lin przeznaczonych dla u|ytkownikw profesjonalnych mo|e by wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. Profesjonalni u|ytkownicy [rodkw ochrony ro[lin s zobowizani do prowadzenia dokumentacji dotyczcej stosowanych przez nich [rodkw ochrony ro[lin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.   ,---@5B5F5H5L5N5R5T5X5\5^5`5b5d5f5h5Ϳh2%CJOJQJ^JaJ6jhrpiCJOJQJU^J_HaJmHnHtHuh#h*{hUC\jhUC\UhYCJOJQJ^JaJh0)CJOJQJ^JaJ#jh0)CJOJQJU^JaJ$hth0)0J-CJOJQJ^JaJ@5D5F5J5L5P5R5V5X5Z5\5^5b5d5f5h5$a$gdYgd}-:1gdD;5 01h:pY. A!"#$%q n# 49yI,-PNG IHDRdbgAMA7tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<0PLTEV󙞚R lqlůḙ̑1A6IXNa3! hIDATx\ٚ* E}=@X(8=:3R:|2>`کdfjYo8 'T~i2 ՘MypKQY e?K:@ ܺš>3Q>" DCq 3( V6c, P4]fT; |LV?J_щrcbd/)3(1oD{ ңJR$bc?4n$֧D1$;?;3}F4r *٧6d?unxκ=!b#a >ݑdë1]>R&]v D|M"@4~[[1Mm͎^#a+*F77["QQAIHع"}F|SE̳M Az'~bD`9mƸ02nE@wXχ AɍDX( H/FT.Nqۣ?BA96FϣrNP+H1z@0 s]8|9,\^> FPʰ D 0_'s/xrZqQ^یYs UGMƫ e2bȹ}Ay DMDP|/3li?i&[06U&6baQ;L5\gMξ1.Ve [kz #@\)Cҕ&]OsKA.+fdjj0]aĔcq8sq)_\Sqc&{ ro ~˻*&fALdgZB/Ls\hFg0>+gaST"K*/ޙB~ܕYO]l6pIK{\O ;,1ie֌z~pηn=]hQN N Ov9_%2`C41@T1qRŤ',b,\."]D;$ 6 de1Yye ^2 _a#A$V‡$YPT۲BΝ+o |H5L7e&ޏ1V$ ]aC0(`r&)`M S^%ŔL"Z H*kcXH_ʥLxAyD-r&29E-&Q>[E\0a"ƚwu[L}Tu 'x׵wرךYE{e-`t{&y i|aR#CL>1!LgA!~9 >39'ػÖr˻5J]`m*}D'YSRڻ_"2U.\ҽz]эqR1rWݡ] pw)uv]IN$v]_ڲuL]i$56W0Yy _Y~1 DH b)UR#੽hy|@L*hxeipj$9^Kxjno4:_t4Wj7K'3h!?IENDB` 6s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XVx 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHD`D oNormalnyCJ_H aJmHsHtH \\ o NagBwek 1$<@&5CJ KH OJPJQJ\aJ ^^ o NagBwek 2$<@& 56CJOJPJQJ\]aJXX o NagBwek 3$<@&5CJOJPJQJ\aJLL o NagBwek 4$<@&5CJ\aJPP o NagBwek 5 <@&56CJ\]aJJJ o NagBwek 6 <@&5CJ\aJ<< o NagBwek 7 <@&BB o NagBwek 8 <@&6]P P o NagBwek 9 <@&CJOJPJQJaJJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy T/T oNagBwek 1 Znak5CJ KH OJPJQJ\aJ V/V oNagBwek 2 Znak 56CJOJPJQJ\]aJP/P oNagBwek 3 Znak5CJOJPJQJ\aJD/!D oNagBwek 4 Znak5CJ\aJJ/1J oNagBwek 5 Znak56CJ\]aJ</A< oNagBwek 6 Znak5\>/Q> oNagBwek 7 ZnakCJaJD/aD oNagBwek 8 Znak6CJ]aJB/qB oNagBwek 9 Znak OJPJQJR>R oTytuB<@&a$5CJ KHOJPJQJ\aJ J/J o TytuB Znak5CJ KHOJPJQJ\aJ BJB oPodtytuB <@&a$ OJPJQJF/F o PodtytuB ZnakCJOJPJQJaJ4W 4 o` Pogrubienie5\BX B o@ Uwydatnienie56OJQJ]8@8 o Bez odstpwaJ @@@ o Akapit z list ^m$** !oCytat 68/8 o Cytat Znak 6CJaJNN #oCytat intensywny "]^ 56aJL/1L "oCytat intensywny Znak 56CJN!AN o0Wyr|nienie delikatne 6B*phZZZV!QV oPWyr|nienie intensywne56>*CJaJJ!aJ oOdwoBanie delikatne >*CJaJJ!qJ oOdwoBanie intensywne 5>*CJL!L o TytuB ksi|ki56CJOJPJQJaJJ J opNagBwek spisu tre[ci)@& T+T +D;0Tekst przypisu koDcowego*CJaJZ/Z *D;0Tekst przypisu koDcowego ZnakCJaJT* T D;0OdwoBanie przypisu koDcowegoH*8U`8 D;0 HiperBcze >*B*ph@ @ }0Tekst zastpczy B*phFF 0}0 Tekst dymka/CJOJQJ^JaJL/L /}0Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJ8@8 2*{0NagBwek 1p#J/!J 1*{0 NagBwek ZnakCJ_H aJmH sH tH 4 24 4*{0Stopka 3p#F/AF 3*{0 Stopka ZnakCJ_H aJmH sH tH Z^RZ o0Normalny (Web)5dd[$\$OJPJQJ_HtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] f: f ,h5 *@5h5 X@ fXXX ,b$49yI,-+ 7:# @ ( z <g 1d9"? D(  ZA ? "logoObraz 3logoC"?B S ?f 3#_`@!#uRTUWXZ[]^dgBfRTUWXZ[]^dgAHI4BCCQRTUUWXZ[]^ccdgl,B0dBWD2vDNSOZu,Y}U] Yj8Je-"v#vIo&v!mT6oU+9:`c#<$"$vk?\,pToRT@@f (Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialQ. *Microsoft Sans Serif7.@Calibri7@Cambria5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"q*Tg*Tg*Tg G G !x24KK3QHP $PD;*! xx WGMalborkd         Oh+'0d  , 8DLT\WGNormalMalbork2Microsoft Office Word@@x[@x[@x[ G ՜.+,D՜.+,8 hp WIORiN OlsztynK Tytu 8@ _PID_HLINKSAnhttp://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin7xGhttp://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0AUhttp://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin !"$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_abcdefgjRoot Entry Fqcl1Table#hWordDocumentbDSummaryInformation(XDocumentSummaryInformation8`CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q