Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Malbork
na okres kadencji  w latach 2018-2023
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego :
1. Pidek Adam Henryk - Przewodniczący Komisji
2. Drążek Barbara - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Reichert Paweł
4. Murawska Wioletta
5. Harasimowicz Jan
 
Komisja Spraw Społecznych :
1.  Kapuścińska Bożena - Przewodniczący Komisji
2. Kwitnewska Małgorzata  - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bielska Marlena
4. Wołos Elżbieta
5. Turbak Władysław
 
Komisja Rewizyjna :
1.  Farysej Tomasz Remigiusz  - Przewodniczący Komisji
2.  Grad Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Komisji
3.  Drążek Barbara
4.  Harasimowicz Jan
5. Stasiołek Beata Krystyna
 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji  :
1. Dąbrowska Danuta - Przewodnicząca Komisji
2. Stasiołek Beata Krystyna  - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Pidek Adam Henryk
4. Grad Elżbieta
5. Kwitnewska Małgorzata
 
 
Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Malbork
na okres kadencji  w latach 2014-2018

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego :
1. Pidek Adam Henryk - Przewodniczący Komisji
2. Grad Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Farysej Tomasz Remigiusz
4. Matysiak Sylwester Wincenty
5. Pilipiec Wojciech
 
Komisja Spraw Społecznych :
1. Kapuścińska Bożena - Przewodnicząca Komisji
2. Dąbrowska Danuta - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Kwitnewska Małgorzata
4. Przewlekła Dorota
5. Turbak Władysław
 
Komisja Rewizyjna :
1. Bartecka Wioletta Urszula - Przewodnicząca Komisji
2. Farysej Tomasz Remigiusz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Grad Elżbieta
4. Skotarek Michał Stanisław
5. Stasiołek Beata Krystyna

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2780
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2018-11-29 12:35:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-29 12:35:14