Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork
RYSUNEK STUDIUM
 


MPZP - ważny od dnia 21.08.2015 r.:
MPZP -  tereny inwestycyjne w obrębie Nowa Wieś, ark. 4
Załącznik graficzny do MPZP - tereny inwestycyjne w obrębie Nowa Wieś, ark. 4
Rozstrzygnięcie nadzorcze do MPZP - tereny inwestycyjne w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (stwierdzenie nieważności § 13. w zakresie karty terenu oznaczonej na rysunku planu symbolem 11 PE)
 MPZP - część obrębów geodezyjnych: Kraśniewo i Nowa Wieś

 

Obwieszczenia

Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5964
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2019-02-15 09:30:29
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-15 09:29:29