Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Budżet  na 2018 r

Uchwała Nr XXX/248/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 r

Uchwała Nr 162/g245/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malbork na lata 2018-2020

Uchwała Nr 163/g245/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 004/g245/D/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 05 stycznia 2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2018- 20130 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Malbork na 2018 rok

Informacja za I kwartał 2018 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2018 r.

Budżet  na 2017 r

Uchwała Nr XX/170/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w I kwartale  2017

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w II kwartale 2017

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w III kwartale 2017

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w IV kwartale 2017

Informacja za  I kwartał 2017 roku o  wykonaniu  budżetu gminy Malbork

Informacja za II kwartał 2017 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork

Informacja za III kwartał 2017 roku o  wykonaniu budżetu gminy Malbork

Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malbork w zakresie finansowo - budżetowym za 2017 r. 

Informacja o stanie mienia za 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017


Uchwała Nr 084/g245/A/V/18 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 maja 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała Nr 053/g245/R/III/18 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 162/g245/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malbork na lata 2018-2020

Uchwała Nr 163/g245/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 109/g245/B/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malbork za pierwsze półrocze 2017 r.

Uchwała Nr 053/g245/A/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Malbork

Uchwała Nr 025/g245/R/VI/17 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2016 r.

Uchwała Nr 005/g245/D/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2017 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2017 - 2029

Uchwała Nr 028/g245/F/VI/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malbork lata 2017 - 2029

Uchwała Nr 027/g245/P/VI/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 06 grudnia 2016 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

 

Budżet  na 2016 r

Informacja z wykonania budżetu za 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu za  2016

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016

Zestawienie sprzedaży działek 2016

Mienie komunalne - rejestr - grunty - 31.12.2016

Informacja za I kwartał 2016 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja za II kwartał 2016 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja za III kwartał 2016 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w I kwartale 2016 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w II kwartale 2016 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w III kwartale 2016 r.

Informacja o udzielonoch umorzeniach niepodatkowych w IV kwartale 2016 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach  niepodatkowych w 2016 roku


Projekt budżetu na rok 2016


Uchwała.X.93.2015.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2016 rok


Uchwała Nr 121/g245/P/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
 
Uchwała Nr 122/g245/F/IV/15 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malbork lata 2016 - 2029
 
Uchwała Nr 020/g245/D/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18.01.2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinanowania deficytu budżetowego w roku 2016 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2016 - 2029
Uchwała Nr 050/g245/K/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 lutego 2016 w sprawie możliwości spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 zł
Uchwała Nr 118/g245/B/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
Uchwała Nr 053/g245/A/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Malbork

Budżet  na 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie finansowo - budżetowym  za 2015 rok

Informacja o stanie mienia na  31.12.2015

Zestawienie - Mienie komunalne - rejestr - grunty - 31.12.2015

Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2015

Informacja za I półrocze 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Informacja za III kwartał 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja za II kwartał  2015 roku o wykonaniu  budżetu gminy Malbork
Informacja za I kwartał 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2015
Informacja  o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w  III kwartale 2015
Informacja o udzielonych umorzeniach  niepodatkowowych należności budżetowych w  II kwartale 2015 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2015 roku

Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2015 rok
 

Uchwała Nr 133/g245/P/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 02.12.2014.w/s opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Uchwała Nr 134/g245/P/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 02.12.2014 w/s opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malbork lata 2015 - 2035
Uchwała Nr 157/g245/B/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.08.2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Uchwała  Nr RIO 056/g245/R/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2015 r.

 


Projekt budżetu na rok 2015
 

Budżet  na 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Malbork w 2014 roku
Wykonanie budżetu w 2014 r. 
Informacja za III kwartał 2014 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja za II kwartał 2014 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja za I kwartał 2014 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2014 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2014 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2014 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2014 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2013 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
 

Uchwała XXXIII/298/2013 - budżet 2014 wraz z załącznikami
Uchwała Nr 048/g245/A/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork
Uchwała Nr 022/g245/R/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2014 
Uchwała Nr 013/g245/D/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2015 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2015-2035
Uchwała Nr 188/g245/P/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2014 rok
Uchwała Nr 189/g245/F/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Malbork lata 2014-2026
Uchwała Nr 005/g245/D/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24.01.2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2014-2026
Uchwała Nr 166/g245/B/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26.08.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 
 

 Budżet  na 2013 r.

Informacja za I kwartał 2013 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2013 roku
Informacja za II kwartał 2013 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2013 roku
Informacja półroczna o WPF 
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku
Informacja za III kwartał 2013 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Wykonanie budżetu za 2013 r.
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2013 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2013 roku
Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2013 roku
 

Uchwała XXI/188/2012 - budżet 2013 wraz z załącznikami
 

Projekt budżetu na 2013 rok
 

Uchwała Nr 011/g245/D/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2013-2026
Uchwała RIO 191/g245/F/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Malbork na lata 2013-2026
Uchwała RIO 190/g245/P/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Malbork na rok 2013
Uchwała RIO 047/g245/R/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12.04.2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2012 rok
Uchwała RIO 155/g245/B/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18.09.2013 r. w sprawie opinii o przedłożónej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
Uchwała RIO 055/g245/R/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14.04.2014 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2013 rok
Uchwała RIO 058/g245/A/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16.05.2014 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork 
 

Budżet Gminy Malbork - archiwum