Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ROK 2020

Decyzja RG-III-6233-2-b-2020 z 13.10.2020 - Wójt Gminy Malbork zezwala przedsiębiorstwu TOI TOI POLSKA Sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

 

ROK 2021

Decyzja RG-III-6233-1b-2021 z 05.05.2021 r.  Wójt Gminy Malbork zezwala Przedsiębiorstwu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o., ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

 

ROK 2022

Decyzja RG-III-6233/1/b/2022 z 19.04.2022 r.  Wójt Gminy Malbork zezwala firmie Usługowej "Delfin" Jacek Pytliński, ul. Agrestowa 1, 82-200 Malbork na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

 

ROK 2023

Decyzja RG-III-6233/1/C/2023 z 07.08.2023 r. Wójt Gminy Malbork zezwala firmie "Kogut" Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska , ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Malbork