Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zaproszenie na konsultacje  w sprawie Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rokm 2024

 Uchwała -  PROJEKT

Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rokm 2024 - PROJEKT


FORMULARZ DO KONSULTACJI - 2024

Uchwała.XLVII.362.2023.2023-10-12 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”