Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i Nazwisko: Elżbieta Wołos

Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Malbork

Telefon:
 e-mial: rada@gmina.malbork.pl
 

Oświadczenia majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy