Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

W skład sołectwa Cisy wchodzą miejscowości : Cisy

Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 324 osoby.

Sołtysem obecnej kadencji została wybrana Sobczyńska Alicja

Rada sołecka:
1. Zakrzewska Agnieszka
2. Dąbrowska Iwona
3. Koziura Wacław