Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Liczba mieszkańców sołectwa Kamionka wynosi 89 osób

Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Reksa Mariusz

Rada Sołecka:
1. Miziński Adam
2. Mizińska Patrycja
3. Brodnicka Małgorzata