Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 266 osób

Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Ganczewski Marcin

Rada sołecka:
1. Pidek Ewelina
2. Rozpara Małgorzata
3. Serzysko Damian