Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 463 osoby

Sołtysem obecnej kadencji została wybrana Pielak Danuta

Rada sołecka:
1. Moskot Karol
2. Borowiecki Zenon
3. Zdziebłowski Bogdan

4. Wdowiak Teresa
5. Borkowski Zdzisław
6. Kowalski Jerzy