Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Liczba mieszkańców sołectwa Lasowice Wielkie wynosi 300 osób

Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Kondys Jerzy

Rada sołecka:
1. Przyborowicz Rafał
2. Szyszko Grzegorz
3. Spirewski Wiesław