Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Liczba mieszkańców sołectwa Nowa Wieś wynosi 1025 osób

Sołtysem obecnej kadencji została wybrana Dąbrowska Danuta

Rada sołecka:
1. Nowacka Alicja
2. Bilewicz Teresa
3. Werkowski Dariusz

4. Makowska Magdalena