Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

W skład sołectwa Stogi wchodzą miejscowości : Stogi, Kapustowo

Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 450 sób

Sołtysem obecnej kadencji został  wybrany  Nowak Bartosz

Rada sołecka:
1. Komasara Iwona
2. Gustaw Robert
3. Wyciszkiewicz Mariusz
4. Tubiak Olga
5. Rucki Rafał