Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Liczba mieszkańców sołectwa Grobelno wynosi 288 osób

Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Reichert Paweł

Rada sołecka:
1. Felchner Dariusz
2. Felchner Emilia