Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Liczba mieszkańców sołectwa Lasowice Małe wynosi 50 osób

Sołtysem obecnej kadencji została wybrana Niewińska Kamila

Rada sołecka:
1. Horszczaruk Danuta
2. Izydorczyk Monika
3. Bocian Wiesław