Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Podanie do publicznej wiadomosci - Kałdowo Wieś

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiacych mienie komunalne Gminy Malbork

Przetarg nieograniczony na nieruchomości niezabudowane stanowiące własność komunalną Gminy Malbork

Przetarg na dożywianie dzieci w szkołach gminnych

Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci z terenu gminy Malbork do szkół podstawowych i gimnazjum w Malborku, w roku szkolnym 2006/2007

Przetarg na sprzedaż i dostarczanie do kotłowni c.o. oleju opałowego w okresie grzewczym 01.09.2006-31.05.2007

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 450.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Dociążenie oczyszczalni ścieków położonej we wsi Kałdowo Wieś - realizacjia I etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Malbork, miejscowość Grobelno