Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - z dnia 15.01.2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym GOPS - zaopatrzenie klientów GOPS w artykuły spożywcze - 02.02.2010

Ogłoszenie z 12.03.2010 - ustny przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - z dnia 23.03.2010

II ustny przeatarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Solskiego 1 w Malborku, na cele związane z opieką zdrowotną - z dnia 26.03.2010

Ogłoszenie z 30.04.2010 - ustny przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork w dniu 01.06.2010

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - z dnia 28.05.2010

Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego wozu strażackiego - z dnia 01.06.2010

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, przy ul. Moniuszki 24, 82-200 Malbork wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, alarmowej, telefonicznej i lokalnej sieci komputerowej - z dnia 02.06.2010

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci z terenu gminy Malbork do szkół podstawowych i gimnazjum w Malborku, w roku szkolnym 2010/2011 - z dnia 08.06.2010

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw na terenie Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” - z dnia 21.06.2010

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw na terenie Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” - z dnia 21.06.2010

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Grobelno, gm. Malbork, dz. nr 169, 109/1, 110, 64/9, 64/8 - z dnia 23.06.2010

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - z dnia 18.06.2010

Ustny przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - 25.06.2010
Załącznik graficzny - przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - 25.06.2010

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Malbork dz. nr 8/157, 8/146, 8/156, 8/215, 8/239, 8/229, 8/122 - z dnia 08.07.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie
1. dwóch wykonawców usługi - Kierownika Projektu (część I zamówienia) oraz wykonawcy usługi - Koordynatora Merytorycznego (część II zamówienia)
2. wykonawcy usługi - Logopedy
3. dwóch wykonawców usługi - Psychologa (część I oraz część II zamówienia) oraz wykonawcy usługi - Trenera psychologa (część III zamówienia),
w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 28.07.2010

GOPS - Przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach gminnych - z dnia 03.08.2010

GOPS - Przetarg nieograniczony na zaopatrzenie klientów GOPS w art. spożywcze - z dnia 03.08.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie
1. wykonawcy usługi przygotowywania posiłków (cateringu) dla dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z dostawą ich do punktów przedszkolnych
2. pięciu wykonawców (pięć części zamówienia) usług nauczycieli - pedagogów
w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 03.08.2010
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu najkorzystniejszej oferty-usługi gastronomiczne

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - z dnia 13.08.2010

Ustny przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 13.08.2010

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, ul. Milenijna, gmina Malbork, dz. Nr 47/8, Nr 48/8 i Nr 51/8, ark. 3, obręb Nowa Wieś - z dnia 18.08.2010

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - z dnia 20.08.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie
1. wykonawcy dostawy wyposażenia do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork,
2. wykonawcy dostawy, wraz z usługą montażu, wyposażenia dwóch placów zabaw,
3. wykonawcy dostawy zabawek do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork,
w ramach projektu pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 31.08.2010

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu - zapłata IV raty kary za usunięcie bez wymagalnego zezwolenia 24 drzew - z dnia 02.09.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie
1. dwóch wykonawców, tj. wykonawcy usługi w zakresie wykonywania funkcji Kierownika Projektu (część I zamówienia) oraz wykonawcy usługi w zakresie wykonywania funkcji Koordynatora Merytorycznego (część II zamówienia),
2. pięciu wykonawców (pięć części zamówienia) usług nauczycieli - pedagogów,
3. jednego wykonawcy usługi - Psycholog (część I zamówienia), oraz jednego wykonawcy usługi - Trener psycholog (część II zamówienia),
w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 02.09.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie
1. wykonawcy usługi - logopedy,
2. wykonawcy usługi nauczyciela - pedagoga
w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 27.09.2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork z dnia 01.10.2010

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - z dnia 05.10.2010

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej dz. Nr 130, przez wieś Kamienica od km 0+000 do km 0+855dł odc. 0,855km - z dnia 08.10.2010

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 940.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów odbudowy po pożarze szkoły podstawowej w Nowej Wsi oraz inwestycji drogowej - remont drogi nr 202012 we wsi Kamienica - z dnia 20.10.2010

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej dz. Nr 130, przez wieś Kamienica od km 0+000 do km 0+855dł odc. 0,855km - z dnia 26.10.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy usługi - Kierownika Projektu w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 08.11.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie
1. wykonawcy usługi - logopedy,
2. wykonawcy usługi szkoleniowej
w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 15.11.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy usługi - Kierownika Projektu w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 17.11.2010 i z dnia 26.11.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie
1. wykonawcy usługi szkoleniowej,
2. wykonawcy dostawy publikacji, zabawek, oraz materiałów biurowych,
w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 26.11.2010

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 03.12.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy dostawy publikacji, w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 13.12.2010

Przetarg nieograniczony na - Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych - z dnia 15.12.2010

Przetarg nieograniczony na - Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Malbork oraz budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku - z dnia 15.12.2010

Odwołanie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 17.12.2010

Przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowywania posiłków (cateringu) dla dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z dostawą ich do punktów przedszkolnych, w projekcie pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z dnia 28.12.2010