Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wniosek o odroczenie raty podatku - nie podlega opłacie skarbowej
Wniosek o rozłożenie podatku na raty - nie podlega opłacie skarbowej
Zaświadczenie:
- dochodowości: podanie - nie podlega opłacie skarbowej, zaświadczenie 17 zł
- posiadaniu gospodarstwa: podanie - nie podlega opłacie skarbowej, zaświadczenie 17 zł
- posiadaniu użytków rolnych: podanie - nie podlega opłacie skarbowej, zaświadczenie zwolnione z opłaty
- figurowaniu w ewidencji płatników: podanie - nie podlega opłacie skarbowej, zaświadczenie 17 zł
- nie zaleganiu w podatkach: podanie - nie podlega opłacie skarbowej, zaświadczenie 21zł

Opłata za wydanie dowodu osobistego: nie podlega opłacie
Zaświadczenie o zameldowaniu: zaświadczenie 17 zł
Zaświadczenie o zaginięciu dowodu osobistego: zaświadczenie 17 zł
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości 4,5 % + piwo: opłata za cały rok - zezwolenie 525 zł
- o zawartości 4,5 % - 18 % (wino): opłata za cały rok -zezwolenie 525 zł
- o zawartości powyżej 18 %: opłata za cały rok - zezwolenie 2,100 zł

Poświadczenie zgodności z oryginałem: 5 zł
Poświadczenie własnoręczności podpisu : 9 zł
Opłata za założenie działalności gospodarczej: zaświadczenie zwolnione z opłaty
Opłata za rozszerzenie działalności gospodarczej: zaświadczenie zwolnione z opłaty
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania: zaświadczenie 17 zł
Zezwolenie na wycięcie drzewa: zwolnione z opłaty skarbowej
 

Opłata prolongacyjna

 

Opłata targowa

 

Opłata od posiadania psa