Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Liczba mieszkańców sołectwa Wielbark Poligon wynosi 156 osób

Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Wojtaś Leszek

Rada sołecka:
1. Cieślak Magdalena
2. Rażewski Tomasz