Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Kalendarium wyborów samorządowych 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Malbork w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w/s okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014

Obwieszczenie Starosty Powiatu Malborskiego w/s okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Malborskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014

Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22.09.2014 w/s powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Postanowienie Nr 5/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 23.09.2014 w/s zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Uchwała Nr 1/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 23.09.2014 w/s wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku

Uchwała Nr 2/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 23.09.2014 w/s wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku

Uchwała Nr 3/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 23.09.2014 w/s planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku

Uchwała Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 23.09.2014 w/s powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 23.09.2014 o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 23.09.2014 w/s przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Malbork i kandydatów na Wójta Gminy Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 20.10.2014 o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Uchwała Nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 21.10.2014 w/s  powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Malbork dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 21.10.2014 w/s przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Malbork w wyborach  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 21.10.2014 o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Malbork w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Malbork w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 7/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 29.10.2014 w/s sprostowania błędu w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych

Uchwała Nr 8/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 30.10.2014 w/s ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014

Uchwała Nr 9/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.11.2014 w/s sprostowania błędu w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych

Komunikaty Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu wyborów, tj. 16.11.2014

Uchwała Nr 10/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.11.2014 w/s skreślenia kandydata na radnego do Rady Gminy Malbork z zarejestrowanej listy kandydatów oraz unieważnienia rejestracji listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Borkowskiego Decydujmy i Pracujmy Razem w okręgu wyborczym nr 11

Uchwała Nr 11/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.11.2014 w/s obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach do Rady Gminy Malbork, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w okręgu wyborczym Nr 11

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.11.2014 o skreśleniu kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 11 i unieważniu listy nr 13 w okręgu nr 11

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.11.2014 o stwierdzeniu braku głosowania w wyborach do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 11 i  uznaniu, że Pani Dorota Przewlekłą, lat 43, zam. Tragamin. wybrana została na radnego Rady Gminy Malbork

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:

Urząd Gminy Malbork informuje, że w dniu wyborów tj. 16.11.2014 r. w godz. 8:00-20:00 będzie możliwość skorzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w celu dowiezienia do lokalu wyborczego.
Zgłoszenia przyjmuje:
Wojciech Łukasiewicz - sekretarz gminy
tel. 600-401-774

Protokół - Rada Gminy Malbork
Protokół - Wójt Gminy Malbork