Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Malbork

Przetarg nieograniczony na przewozy otwarte dzieci z terenu gminy Malbork wraz z opiekunem do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Zespołu Szkół w Gminie Malbork, w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018, na podstawie zakupu biletów miesięcznych