Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Kalendarz wyborczy - wybory samorządowe 2018

 

Rozkład jazdy autobusu w dniu wyborów 21.10.2018 oraz informacja dla osób niepełnosprawnych

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Malbork w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.09.2018 w/s wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.09.2018 w/s wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku
Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.09.2018 w/s planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku
Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.09.2018 w/s powołania pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.09.2018 o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.09.2018 w/s przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Malbork i kandydatów na Wójta Gminy Malbork

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 14.09.2018 zmieniający Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 12.09.2018 r w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Malbork i kandydatów na Wójta Gminy Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 18.09.2018 - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Malbork

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 14 września 2018 ws. przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Gdańsku I i II z dnia 19 września 2018 o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 24 września 2018 o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie losowania

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 września 2018 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Malbork

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 01.10.2018 o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 21 października 2018

Informacja urzędnika wyborczego ws. pierwszego posiedzenia obwodowych komisji w Gminie Malbork

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 02.10.2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 21 października 2018

Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 02.10.2018 o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Malbork

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 02.10.2018 o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Malbork zarządzonych na dzień 21 października 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 02.10.2018 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 21 października 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 3 października 2018 w/s sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 września 2018 r w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Malbork

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Malbork bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku z dnia 03.10.2018 o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Malbor

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów o rozpoczęciu pracy w dniu wyborów, tj. 21.10.2018 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania o rozpoczęciu pracy w dniu wyborów, tj. 21.10.2018
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów o składach komisji Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania o składach komisji

 

Protokoły z wyborów

Protokół - Wybory do Rady Gminy Malbork okręg wyborczy nr 2
Protokół - wybory do Rady Gminy Malbork okręg wyborczy nr 3
Protokół - Wybory do Rady Gminy Malbork okręg wyborczy nr 7
Protokół - Wybory do Rady Gminy Malbork okręg wyborczy nr 9
Protokół - Wybory do Rady Gminy Malbork okręg wyborczy nr 15

Protokół - Wybory do Rady Powiatu - okręg wyborczy nr 3 obwód nr 1
Protokół - Wybory do Rady Powiatu - okręg wyborczy nr 3 obwód nr 2
Protokół - Wybory do Rady Powiatu - okręg wyborczy nr 3 obwód nr 3
Protokół - Wybory do Rady Powiatu - okręg wyborczy nr 3 obwód nr 4

Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa okręg wyborczy nr 5 - obwód głosowania nr 1
Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa okręg wyborczy nr 5 - obwód głosowania nr 2
Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa okręg wyborczy nr 5 - obwód głosowania nr 3
Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa okręg wyborczy nr 5 - obwód głosowania nr 4

Protokół - wybory Wójta Gminy Malbork - obwód głosowania nr 1
Protokół - wybory Wójta Gminy Malbork - obwód głosowania nr 2
Protokół - wybory Wójta Gminy Malbork - obwód głosowania nr 3
Protokół - wybory Wójta Gminy Malbork - obwód głosowania nr 4

Protokół z wyborów do Rady Gminy Malbork z 22.10.2018