Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko : Marlena Bielska

Miejsce zamieszkania : Lasowice Wielkie

Telefon kontaktowy 

Oświadczenia majątkowe Bielska Marlena