Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

W.P-2020 Ogłoszenie
W.P-2020 SIWZ

W.P-2020 Załączniki A - Formularze edytowalne

W.P-2020 Załącznik B1 Projekt budowlany
W.P-2020 Załącznik B2 Specyfikacja techniczna
W.P-2020 Załącznik B3 Warunki techniczne i uzgodnienia.zip
W.P-2020 Załącznik B4 Ogólna charakterysytka obiektu
W.P-2020 Załącznik B5 Przedmiar robót
W.P-2020 Załącznik B6 Decyzja pozwolenia na budowę

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c0868c55-bd7d-4b74-ba4b-840f0eb64000.asc

W.P-2020 Informacja z otwarcia ofert

W.P-2020 Zawiadomienie o wyborze oferty