Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej oraz przeznaczonych do rokowań - z dnia 26.01.2009

Ogłoszenie - przetarg art. spożywcze - GOPS

Ogłoszenie - przetarg na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczone do sprzedaży w formie przetargowej oraz przeznaczone do rokowań - z dnia 16.02.2009
Załącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu na nieruchomości z dnia 16.02.2009

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork - z dnia 14.04.2009

Przetarg nieograniczony na remont holu w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - z dnia 14.04.2009

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej - z dnia 24.04.2009

Ogłoszenie z dnia 22.06.2009 - przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork w dniu 22.07.2009
Załącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu na nieruchomości z dnia 22.06.2009

Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci z terenu gminy Malbork do szkół podstawowych i gimnazjum w Malborku, w roku szkolnym 2009/2010 - z dnia 29.06.2009

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zlotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu - zapłata III raty kary za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 24 drzew - z dnia 17.07.2009

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego - z dnia 20.07.2009

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - 24.07.2009

Ogłoszenie z dnia 14.08.2009 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork w dniu 15.10.2009

Ogłoszenie z dnia 21.08.2009 - Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork w dniu 21 wrzesień 2009

Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej Ø110PVC na osiedlu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 - działki Nr 8/169, 8/186, 8/203, 8/213, 8/272 - z dnia 03.09.2009

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - z dnia 25.09.2009

Ogłoszenie z dnia 23.10.2009 - Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork w dniu 23 listopada 2009
Załącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu na nieruchomości z dnia 23.10.2009

Ogłoszenie z dnia 03.11.2009 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork w dniu 08.01.2010

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem, znajdujących się w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Solskiego 1 w Malborku na cele związane z opieką zdrowotną - z dnia 16.11.2009

Przetarg nieograniczony na usługi ascenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych w roku 2010 - z dnia 24.11.2009

Przetarg nieograniczony na wywóz stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych we wsiach Lasowice Agrolawi, Wielbark, Tragamin, Szawałd, Kamienica, Kałdowo OHZ, Stogi, Kościeleczki, Cisy oraz z budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku - z dnia 24.11.2009

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do zbycia - 01.12.2009

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w wysokości 435.700,00 złotych na pokrycie kosztów inwestycji - naprawa drogi powiatowej na terenie Gminy Malbork - z dnia 08.12.2009

Przeatarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Solskiego 1 w Malborku, na cele związane z opieką zdrowotną - z dnia 11.12.2009

Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - 23.12.2009