Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży z dnia -14.12.2012

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Malbork - na dzień 11.12.2012

Przetarg nieograniczony na remont świetlicy w miejscowości Kraśniewo, gm. Malbork - z dnia 16.11.2012

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Malbork - z dnia - 21.09.2012
Załącznik graficzny do ogłoszenia z dnia 21.09.2012

Przetarg nieograniczony na niwelację skarpy nad Nogatem z jednoczesnym odtworzeniem istniejącego Szlaku Kopernikowskiego w celu możliwości przejazdu rowerem na Szlak Nadwiślański i połączenia się ze Szlakiem Zamków Gotyckich - na działkach nr 270/1 i 1/1, w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - z dnia 24.09.2012

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w pasach drogowych ulic Działdowskiej, Zwierzynieckiej, Miedzianej, w obrębie Nowa Wieś, gm. Malbork, działki Nr 200, 201, 212, 215, 72/11, 81/19, 81/27, 81/18, 89/4 - z dnia 21.09.2012

Przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G od miejscowości Tragamin do Lasowic Wielkich w pasie byłej kolejki wąskotorowej na dz. nr 67, 69 obręb Lasowice Wielkie i nr 14, 8/13, 8/33 obręb Tragamin, gm. Malbork - z dnia 20.08.2012

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Malbork - z dnia 07.08.2012

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 07.08.2012

Ogłoszenie - Dyrektor GZGKiM w Malborku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem, na czas nieograniczony, na cele związane z opieką zdrowotną, pomieszczeń znajdujących się w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Solskiego 1 w Malborku - 03.08.2012

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Malbork - z dnia 06.07.2012
Załącznik graficzny do ogłoszenia z dnia 06.07.2012

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 06.07.2012

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem na cele związane z opieką zdrowotną, znajdujących się w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Solskiego 1 w Malborku - z dnia 06.07.2012

Przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G od miejscowości Tragamin do Lasowic Wielkich w pasie byłej kolejki wąskotorowej na dz. nr 67, 69 obręb Lasowice Wielkie i nr 14, 8/13, 8/33 obręb Tragamin, gm. Malbork - z dnia 05.07.2012

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - 22.06.2012

Przetarg nieograniczony na budowę trzech odcinków sieci wodociągowej w obrębie Nowa Wieś, gm. Malbork, działki Nr 8/328; 274; 8/215; 8/388; 305 - z dnia 22.06.2012

Przetarg nieograniczony na przewozy otwarte dzieci z terenu gminy Malbork do szkoły podstawowej w Nowej Wsi i Zespołu Szkół w Gminie Malbork, w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 - z dnia 22.06.2012

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Malbork - z dnia 18.05.2012

Przetarg nieograniczony na cząstkową naprawę istniejących gruntowych dróg gminnych oraz istniejących gruntowych duktów leśnych na potrzeby ścieżek rowerowych w ramach projektu " Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego" - na działkach nr 273/5 i 1/3, ark.5 oraz 269/1 i 270/1, ark.4, w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - 17.05.2012

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - 06.04.2012

Ogłoszenie rokowań oraz przetargu na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - 06.04.2012

Ogłoszenieprzetargu na wyłonienie wykonawcy dostawy materiałów biurowych oraz środków czystości do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork - 19.03.2012
SIWZ do przetargu na wyłonienie wykonawcy dostawy materiałów biurowych oraz środków czystości do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork - 19.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych oraz środków czystości do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork - 30.03.2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 16.03.2012
Załącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu

Przetarg nieograniczony na Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy biogazowni rolniczej o mocy 760 kW dla OHZ „GAJEWO” Sp. z o.o. - z dnia 02.03.2012

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 690.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - z dnia 02.03.2012

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miłoradz, Gminy Malbork oraz jednostek organizacyjnych - z dnia 03.02.2012

GOPS - zamówienie na zaopatrywanie klientów GOPS w Malborku w artykuły spożywcze - 16.01.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaopatrywanie klientów GOPS w Malborku w artykuły spożywcze - 07.02.2012

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - 05.01.2012