Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie - rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 18.11.2013

Przetarg nieograniczony i rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork z dnia 08.11.2013

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork z dnia 18.10.2013

Przetarg nieograniczony i rokowania na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork z dnia 27.09.2013         
Załacznik graficzny

Przetarg nieograniczony i rokowania na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork z dnia 23.08.2013

GOPS - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na - Przygotowywanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Malbork  z dnia 12.08.2013
SIWZ  - Przygotowywanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Malbork  z dnia 12.08.2013
Odpowiedź do zapytania do SIWZ nr 1

Przetarg nieograniczony i rokowania na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 26.07.2013

Odwołanie przetargu z dnia 12.07.2013 na sprzedaż nieruchomości - z dnia 26.07.2013

IV Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w Lasowicach Wielkich AgloLawi - z dnia 16.07.2013

Przetarg nieograniczony i rokowania na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 12.07.2013

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i zamiany - z dnia 12.07.2013

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 900.000 zł  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - z dnia 21.06.2013

III Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w Lasowicach Wielkich AgloLawi - z dnia 12.06.2013

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 24.05.2013

II Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w Lasowicach Wielkich AgloLawi - z dnia 24.05.2013

Przetarg nieograniczony i rokowania na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork z dnia 17.05.2013

II Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Malbork - z dnia 16.05.2013

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w Lasowicach Wielkich AgloLawi - z dnia 26.04.2013

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Malbork - z dnia 23.04.2013

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 19.04.20013

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork na czas oznaczony 10 lat - z dnia 11.04.2013

Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork z dnia 22.03.2013
Załącznik graficzny do ogłoszenia z dnia 22.03.2013

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawieniaz dnia 21.03.2013 

Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork z dnia 15.02.2013
Załącznik graficzny do ogłoszenia z dnia 15.02.2013