Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenie.76.2021.2021-11-15 Wójta Gminy Malbork z dnia 15.11.2021r. w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Malbork na 2022 rok oraz projektu WPF na lata 2022-2037.

Projekt uchwały WPF na lata 2022-2037

 

Uchwała  Nr 227/g245/P/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2021 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Malbork na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

 

Uchwała Nr 226/g245/F/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Malbork na lata 2022 - 2037.

 

Uchwała. XXVII.236.2021. 2021-12-28 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała.XXVII.237.2021.2021-12-28.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

 

Uchwła Nr 002/g245/D/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określinego w uchwale budżetowej i prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Malbork na lata 2022-2037 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała  Nr 071/g245/A/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu budżetu za 2021 rok

 

Sprawozdania budżetowe za 2022 rok

 

Informacja za I kwartał 2022 o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach  niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2022 roku

informacja za II kwartał 2022  o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach  niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2022 roku