Urząd Gminy Malbork

Rb 28 S I kw 2022 sprawozdanie z  wykonania planu wydatków budżetowych

Rb 27 s I kw 2022.sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb N I kw 2022  kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb NDS I kw 2022 sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb Z I kw 2022  kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


Rb 30S I kw 2022 rok

Rb 28 nws I kw 2022 rok

 

Rb 28S II kw 2022  sprawozdanie z  wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-27S II kw 2022 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb N II kw 2022  kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb NDS II kw 2022  sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb Z II kw 2022 kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb 30S II kw 2022.pdf

Rb 28NWS II kw 2022.pdf