Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Ogłoszenia - nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Malbork
Ogłoszenia - informacje o rozstrzygnięciu konkursów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Malbork
 

Informacja w/s zmiany sposobu uiszczania opłaty skarbowej
 

Informacja - numery telefonów do osób i instytucji przyjmujących zgłoszenia w sprawie bezdomnych psów, kotów wolno żyjących oraz w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, z terenu gminy Malbork 
Ogłoszenie 08.01.2019 r. - konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2019 r.

Program ochrony zwierząt - 2019

Uchwała Nr V/45/2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2019 r.


Zawiadomienie - Konsultacje społeczne na temat ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Malbork -14.06.2018 r.

 
Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022

Decyzja GD.RZT.070/272/D/2019.JM z dnia 26.08.2019 r, -  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiejskiej Malbork na okres trzech lat -pdf

Decyzje środowiskowe
 

Ustalenia warunków zabudowy
 

Sport - ogłoszenia

Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenia GOKSRTiZ w Malborku
 

Ogłoszenia GOPS w Malborku

ROK 2017

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022 - z dnia 18.10.2017

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 18.10.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022

 


ROK 2018

Informacja RODO

Informacja - zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych dla Urzędu Gminy Malbork

MSWiA klauzula inofrmacyjna ewidencja ludności

MSWiA klauzula informacyjna dowody

MSWiA klauzula inofrmacyjna usc oraz zmiana imienia i nazwiska

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:81926
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2019-09-20 13:16:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-09-20 13:16:15