Urząd Gminy Malbork
Ogłoszenia - nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Malbork
Ogłoszenia - informacje o rozstrzygnięciu konkursów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Malbork
 

 
Informacja w/s zmiany sposobu uiszczania opłaty skarbowej
 

 

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu - projektu uproszczonego planu urządzania lasu - 19.02.2021.pdf

 


 

Ogłoszenie 15.02.2021 r. - konsultacje ws.  Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r..pdf

 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w  2021 roku.doc

 


 

Ogłoszenie z 06.02.2020 r. -  konsultacje ws.  Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r..pdf

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2020 r.

 


Ogłoszenie 08.01.2019 r. - konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2019 r.

Program ochrony zwierząt - 2019

Uchwała Nr V/45/2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2019 r.


 
Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich
 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022
 

 

Decyzja GD.RZT.070/272/D/2019.JM z dnia 26.08.2019 r, -  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiejskiej Malbork na okres trzech lat -pdf

 


 
Decyzje środowiskowe
 
Decyzje na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Malbork
 

 
Ustalenia warunków zabudowy
 

 
Sport - ogłoszenia
 

 

Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi

 


 
Ogłoszenia GOKSRTiZ w Malborku
 
 

 
Ogłoszenia GOPS w Malborku
 

ROK 2017

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022 - z dnia 18.10.2017

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 18.10.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022


 

Informacja RODO

Informacja - zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych dla Urzędu Gminy Malbork

MSWiA klauzula inofrmacyjna ewidencja ludności

MSWiA klauzula informacyjna dowody

MSWiA klauzula inofrmacyjna usc oraz zmiana imienia i nazwiska