Urząd Gminy Malbork

ROK 2020

Decyzja RG-III-6233-2-b-2020 z 13.10.2020 - Wójt Gminy Malbork zezwala przedsiębiorstwu TOI TOI POLSKA Sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

 

ROK 2021

Decyzja RG-III-6233-1b-2021 z 05.05.2021 r.  Wójt Gminy Malbork zezwala Przedsiębiorstwu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o., ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork