Urząd Gminy Malbork

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta - Sekretarza

Oświadczenie majątkowe Skarbnika

 

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji Turystyki i Zdrowia

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Gminie Malbork

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej

 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Oświadczenia majątkowe Radnej Bielska Marlena

Oświadczenie majątkowe Radnej Dąbrowska Danuta

Oświadczenia majątkowe Radnej Drążek Barbara

Oświadczenie majątkowe Radnego Farysej Tomasz Remigiusz

Oświadczenie majątkowe Radnej Grad Elżbieta

Oświadczenia majatkowe Radnego Harasimowicz Jan

Oświadczenie majątkowe Radnej Kapuścińska Bożena

Oświadczenie majątkowe Radnej Kwitnewska Małgorzata

Oświadczenia majątkowe Radnej Murawska Wioletta

Oświadczenie majątkowe Radnego Pidek Adam

Oświadczenia majątkowe Radnego Reichert Paweł

Oświadczenie majątkowe Radnej Stasiołek Beata Krystyna

Oświadczenie majątkowe Radnego Turbak Władysław

Oświadczenia majątkowe   Radnego Wyciszkiewicz Mariusz