Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Budynek UGMalbork

   Urząd Gminy Malbork
   ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

   czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

   tel.: (55) 647-28-07
   fax: (55) 647-28-07 wew. 10

   e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

   Nr kont bankowych 
   podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010 
   odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje RODO

Aktualności:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13.10.2019


Ogłoszenie z dnia 07.10.2019 r. - nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje, że jedną ze składowych  strategii zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu sztumskiego jest postawienie bariery z repelentów odstraszających dziki. Bariera będzie postawiona wzdłuż dróg krajowych 515 i 519 na trasie: Dzierzgoń – Stary Dzierzgoń – Przezmark – Zalewo. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku prosi o zachowanie ostrożności oraz nie dotykanie repelentów.


OGŁOSZENIE - w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Komunikat Wójta Gminy Malbork dotyczący raportu o stanie Gminy na 2018 rok
Raport o stanie Gminy Malbork na 2018 rok

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.09.2019 r. do 23.10.2019 r.

Uchwała-tekst planu.pdf

Załącznik nr 1- rysunek planu.pdf

Wyłożenie do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.09.2019 r. do 23.10.2019 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko Nowa Wieś.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGNOZY.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROGNOZY.pdf


Ogłoszenie PP.7341.m.p.z.p. N.W. V-3.18 z dnia 09.09.2019 r.   WÓJTA GMINY MALBORK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork z  10.06.2019 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 06.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 38/1 w Cisach


Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 01.08.2019 - ponowne wszczęcie postępowania w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 109/4 obręb Nowa Wieś


Lokalna Grupa Działania ŻUŁAWSKA - OGŁOSZENIA 2019 R.


Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork z 27.05.2019 r. o ewentualnych przyłączeniach wód opadowych z poszczególnych nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej do przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej

Informacja dotycząca wyborów na ławników na kadencję 2020-2023


Obwieszczenie PP-7341.m.p.z.p.NW.IV-1.19 z 15 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork


Logo WFOSiGW w Gdańsku - wersja kolorSprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 31.12.2018 r.
Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 27.02.2019

Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
Oświadczenie

Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Studium - zmiana dla Wielbarka

Studium - zmiana dla dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stog 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok


Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:116638
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2019-10-15 09:34:42
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-15 09:28:21