Urząd Gminy Malbork
Budynek UGMalborkUrząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
 
tel.: +48 55 647-28-07
fax: +48 55 647-28-07 wew. 0
e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl
 
kasa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.30
 
stanowisko d/s gospodarki odpadami czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00
 
Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty: 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

odpady komunalne:   72 8309 0000 0060 3197 2000 0200
 
 
Informacje RODO
 
Aktualności:
 
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Malbork z dnia 31.08.2022 w/s analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Malbork z dnia 31.08.2022 w/s ustalenia procedury i planu kontroli w 2022 roku dotyczących realizacji obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Zaproszenie na konsultacje w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

UCHWAŁA - PROJEKT 

Program  współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. - PROJEKT

FORMULARZ DO KONSULTACJI - 2023.doc
 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU.docx

 

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż przystępuje do płukania sieci wodociągowej na terenie gminy Malbork,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności      w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości wody u Odbiorców.

Planowane prace związane z płukaniem sieci odbywać się będą w dniach od 19. 09. 2022 r. do 31. 10. 2022 r. w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 5:00.

 Proces okresowego płukania (czyszczenia) sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.Informujemy, że po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.  W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru. Woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 07. 12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi.

            Za wszystkie niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy jednakże czynności te są niezbędne do zapewnienia Odbiorcom wody o odpowiedniej jakości.

Więcej informacji uzyskają Państwo  w Zakładzie Eksploatacji w Nowym Stawie,  ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 273 22 47.

 

 
Odpowiedź na petycję w/s infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (stropanu)
baner-gospodarka-odpadami3

ASF -JPG.jpg

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną - pismo Powiatowego lekarza weterynarii w Malborku z dnia 21.06.2022 r.

 

Ogłoszenie w/s przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023
Informacja w języku ukraińskim
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko głównej księgowej  GZGKiM w Malborku
Informacja  o terminie kolejnego etapu

Ogłoszenie - Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku nabór  na wolne stanowisko głównej księgowej z dnia 12.08.2022 r.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

Informacja - Gmina  Malbork otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z  20.05.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, część II, gmina Malbork

 

Zarządzenie Nr 08/2022 z dnia 25 stycznia 2022    w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i     postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork.

 

Informacja - Gmina Malbork otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edykacji i Nauki pn. " POZNAJ POLSKĘ "

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Malbork do roku 2030

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI

 

Informacja - Laboratoria przyszłości

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP-6722.MPZP.1-7.NW.2021 z  30.09.2021  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork
 
Ogłoszenie - o inwentaryzacji wyrobów zawierających AZBEST na terenie Gminy Malbork w okresie od 09-27 sierpnia 2021 r. 
 
Informacja o utworzeniu Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dot. Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW
Informacja o spotkaniu w dniu 17.06.2021 r.  - dot. Programu Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  
 
Wójt Gminy Malbork informuje o naborze  wniosków dotyczących udziału w programie " Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Malbork - wnioski można składać do 30.08.2021 r.
Szczegółowe zasady - REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności" rolniczej
Wniosek-folia
 
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku z dnia 26.05.2021 r. w sprawie nowych wymogów dla gospodarstw utrzymujących świnie

 

Osobisty plan awaryjny - poradnik
Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku
 
Pismo do Poradnika BRPO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości mieszane
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała.X.88.2019.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Formularz zgłaszania uwag