Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Budynek UGMalbork

   Urząd Gminy Malbork
   ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

   czynny: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-15.30
   w piątek w godzinach 7.00-13.00

   tel.: (55) 647-28-07
   fax: (55) 647-28-07 wew. 10

   e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

   Nr kont bankowych 
   podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010 
   odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje RODO


Aktualności:

W dniu 16.08.2019 r. Urząd Gminy Malbork będzie nieczynny


Informacja - utrudnienia w ruchu - remont nawierzchni DK55 na odcinku Martąg - Tragamin  (25.07.2019 - 23.08.2019)


Komunikat Wójta Gminy Malbork dotyczący raportu o stanie Gminy na 2018 rok

Raport o stanie Gminy Malbork na 2018 rok


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork z  10.06.2019 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 06.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 38/1 w Cisach


Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 01.08.2019 - ponowne wszczęcie postępowania w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 109/4 obręb Nowa Wieś


Lokalna Grupa Działania ŻUŁAWSKA - OGŁOSZENIA 2019 R.


Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork z 27.05.2019 r. o ewentualnych przyłączeniach wód opadowych z poszczególnych nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej do przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019

Informacja dotycząca wyborów na ławników na kadencję 2020-2023Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 15.04.2019
Załącznik graficzny


Obwieszczenie PP-7341.m.p.z.p.NW.IV-1.19 z 15 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork


Wybodowano ciąg pieszo rowerowy Malbork-Tragamin
Zdjęcia - Ciag pieszo rowerowy Malbork-Tragamin

 
 
Logo WFOSiGW w Gdańsku - wersja kolorSprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 31.12.2018 r.
Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 27.02.2019

Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
Oświadczenie

Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Studium - zmiana dla Wielbarka

Studium - zmiana dla dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stog 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok


Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:112132
Treść wprowadził(a): Łukasiewicz Wojciech, 2019-08-08 10:57:40
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-08-08 10:57:37