Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Budynek UGMalbork

   Urząd Gminy Malbork
   ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

   czynny: od poniedziałku do piątku
   w godzinach 7.00 - 15.00

   tel.: (55) 647-28-07
   fax: (55) 647-28-07 wew. 10

   e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

   Nr kont bankowych 
   podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010 
   odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje RODO


Aktualności:
 

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019

 


Protest - strajk nauczycieli w Gminie Malbork - 08.04.2019 r.


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 15.04.2019
Załącznik graficzny


Obwieszczenie PP-7341.m.p.z.p.NW.IV-1.19 z 15 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork


Wybodowano ciąg pieszo rowerowy Malbork-Tragamin
Zdjęcia - Ciag pieszo rowerowy Malbork-Tragamin

Harmonogram zebrań wyborczych Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Malbork


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z 27.02.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim


Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 21.03.2019 r. - konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork

Załącznik nr 1 do zarządzenia 14-2018- wzór oferty 2018


Logo WFOSiGW w Gdańsku - wersja kolor

Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 31.12.2018 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 27.02.2019


Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
Oświadczenie

Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Studium - zmiana dla Wielbarka

Studium - zmiana dla dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stog 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok


Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Formularz zgłaszania uwag