Urząd Gminy Malbork
Dnia 22.09.2021r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego do spraw aktualizacji/budowy „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy do roku 2026” powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Malbork Nr 60/2021 z dnia 08.09.2021r.
W celu identyfikacji aktualnych szans i problemów rozwojowych w uspołecznionym procesie planowania strategicznego na spotkaniu zespół zadaniowy pracował nad analizą SWOT, która po pierwszej weryfikacji przedstawia się następująco: SWOT - ENTIRE pierwsza selekcja

 

Dnia 29.09.2021r. odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego do spraw aktualizacji/budowy „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy do roku 2030”
Pracuje Zespół opracowujący strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy do roku 2030
SWOT-TOWS licznik Malbork

 

Ogłoszenie o konsultacjach Strategii Gmina Malbork
Projekt Strategii Gmina Malbork (do konsultacji)
Formularz zgłaszania uwag do strategii Gminy Malbork