Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Malbork
w Biurze Rady Gminy w pok. nr 3.

Bliższych informacji udzieli Państwu Pani Magdalena Wrzochalska,
nr tel. 55 / 647 28 07 wew. 24.

Statut Gminy Malbork

Uchwały obowiązującej kadencji

Uchwały poprzednich kadencji

Planowanie przestrzenne - Studium i MPZP

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Plan gospodarki odpadami dla gminy Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015
Plan gospdarki odpadami dla gminy Malbork na lata 2004-2011
Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opóżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

Raport o stanie Gminy Malbork na 2018 rok
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015

Uchwała Nr V/33/2015  z dnia 31.03.2015 w sprawie przyjęcia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2015 
 
Opiekę weterynaryjną w związku z realizacją uchwały w/s programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Malbork pełni : Przychodnia weterynaryjna s.c. Krynicki Jerzy, Czop Wiesław, ul. Obrońców Westerplatte 35,82-230 Nowy Staw
 
 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:17706
Treść wprowadził(a): Łukasiewicz Wojciech, 2019-09-19 10:32:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-09-19 10:31:51