Urząd Gminy Malbork

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork

 
MPZP -  tereny inwestycyjne w obrębie Nowa Wieś, ark. 4
MPZP - zespół usługowo-turystyczny w gminie Malbork, obręb Nowa Wieś, miejscowość Wielbark
MPZP - działki Nr 168/14, 168/15, 168/18, 168/19, 168/20, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25 i 168/26, obręb Grobelno
MPZP - tereny położone w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie
MPZP - część obrębów geodezyjnych: Kraśniewo i Nowa Wieś
 
 
ROK 2022
Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z  20.05.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, część II, gmina Malbork

 

ROK 2021
Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z  30.12.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 96/11, 97/11 oraz części działek nr 96/5, 96/12 obręb Czerwone Stogi
Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z  08.01.2021 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z 08.01.2021 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork oraz prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP-6722.MPZP.1-7.NW.2021 z  30.09.2021  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork
 
Rok 2019
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23.12.2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.12.2019 r. do 21.01.2020 r.
Tekst planu
Prognoza oddziaływania na środowisko
Załącznik nr 1 Rysunek planu
Załącznik nr 1 prognozy
Załącznik nr 2 prognozy
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.09.2019 r. do 23.10.2019 r.
Uchwała - tekst planu
Załącznik nr 1 Rysunek planu
Wyłożenie do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.09.2019 r. do 23.10.2019 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko Nowa Wieś
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGNOZY
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROGNOZY
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork z 10.06.2019
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork
 

Rok 2018
Obwieszcenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś

 

Rok 2017
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś

 
Rok 2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016
Studium - zmiana dla Wielbarka
Studium - zmiana dla dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi