Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork
RYSUNEK STUDIUM
 


MPZP - ważny od dnia 21.08.2015 r.:
MPZP -  tereny inwestycyjne w obrębie Nowa Wieś, ark. 4
Załącznik graficzny do MPZP - tereny inwestycyjne w obrębie Nowa Wieś, ark. 4
Rozstrzygnięcie nadzorcze do MPZP - tereny inwestycyjne w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (stwierdzenie nieważności § 13. w zakresie karty terenu oznaczonej na rysunku planu symbolem 11 PE)
 MPZP - część obrębów geodezyjnych: Kraśniewo i Nowa Wieś

 

Obwieszczenia

Rok 2019

Obwieszczenie PP-7341.m.p.z.p.NW.IV-1.19 z 15 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork

 

Rok 2018

Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5891
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2019-03-20 13:46:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-20 13:46:17