Urząd Gminy Malbork
Jak uzyskać informację publiczną

 

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku braku informacji na stronie internetowej udostępniamy ją na wniosek, który możesz:
1) wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gmina.malbork.pl, z potwierdzeniem odbioru
2) wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
​3) doręczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Malbork, przy ul. Ceglanej 7, 82-200 Malbork od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej