Urząd Gminy Malbork

INFORMACJA - zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych dla Urzędu Gminy Malbork

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności - Gmina Malbork
Klauzula informacyjna - dowody osobiste - Gmina Malbork
Klauzula informacyjna - podatki - Gmina Malbork
Klauzula informacyjna - gospodarka odpadami - Gmina Malbork