Urząd Gminy Malbork

INFORMACJA - zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych dla Urzędu Gminy Malbork

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności - Gmina Malbork
Klauzula informacyjna - dowody osobiste - Gmina Malbork
Klauzula informacyjna - podatki - Gmina Malbork
Klauzula informacyjna - gospodarka odpadami - Gmina Malbork

 

KLAUZULA INFOMACYJNA RDK +PZ  dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

KLAUZULA INFOMACYJNA PO UKRAIŃSKU RDK +PZ   dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy