Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

ROK 2018

Nabór na stanowisko - Główny księgowy - 08.05.2018

Kwestionariusz osobowy - 08.05.2018

ROK 2015

Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Malborku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę tj. dzień wolny od pracy

 

ROK 2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na - Przygotowywanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Malbork  z dnia 12.08.2013
 
SIWZ  - Przygotowywanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Malbork  z dnia 12.08.2013
Odpowiedź do zapytania do SIWZ nr 1
 
Zarządzenie Wójta z dnia 05.08.2013 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2013-2017 
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2013-2017  
 
Informacja o rozstrzygnięciu  otwartego  konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2013-2017  
 
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - warsztaty z zakresu decupage - z dnia 15.07.2013
SIWZ - warsztaty z zakresu decupage
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 1
Protokół zamówienia publicznego - warsztaty z zakresu decupage - z dnia 01.08.2013

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - warsztaty florystyka - z dnia 10.07.2013

Protokół zamówienia publicznego - warsztaty  florystyka - z dnia 05.08.2013

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - florystyka - z dnia 25.04.2013

Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 r.  na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego florystyka z obsługą kas fiskalnych

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - wizaż - z dnia 25.04.2013

Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 r.  na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego wizaż, stylizacja i kosmetyka praktyczna zawodowego 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - magazynier - z dnia 25.05.2013

Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 r.  na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego magazynier z obsługą komputera i obsługą wuzków jezdnych z napędem silnikowym i obsługą kas fiskalnych 

Ogłoszenia - zapytanie ofertowe - asystentka - sekretarka - z dnia 25.04.2013

Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 r.  na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego asystentka - sekretarka  

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - profesjonalny sprzedawca - z dnia 25.04.2013

Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 r.  na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego profesjonalny sprzedawca

Ogłoszenie na realizację zadania - asystent rodziny - z dnia 26.03.2013 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - ASYSTENT RODZINY

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie z załącznikami - zajęcia aktywizujące ruchowo - rehabilitacja na sali - z dnia 20.03.2013  

Protokół zamówienia publicznego z dnia 03.04.2013 r. - wyłonienie wykonawcy zajęć aktywizujących ruchowo - rehabilitacja na sali 

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie z załącznikami - zajęcia aktywizujące ruchowo - rehabilitacja na basenie - z dnia 20.03.2013

Protokół zamówienia publicznego z dnia 03.04.2013 r. - wyłonienie wykonawcy zajęć aktywizujących ruchowo - rehabilitacja na basenie

Protokół - obsługa gastronomiczna i kurs gotowania - z dnia 22.02.2013

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania GOPS-13-2013 z dnia 31.01.2013

Zapytanie ofertowe - warsztaty wyrobu mydła - z dnia 31.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe - obsługa gastronomiczna - z dnia 28.01.2013

SIWZ do zapytania - 28.01.2013

Zapytanie ofertowe - edukator prozdrowotny - z dnia 24.01.2013

Protokół z dnia 15.02.2013 r. na wyłonienie wykonawcy edukator prozdrowotny

Zapytanie ofertowe - warsztaty z zakresu przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny -z dnia 24.01.2013

Protokół zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy warsztatów z zakresu przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny z dnia 15.02.2013 r.

Zapytanie ofertowe - indywidualne wsparcie psychologiczne - kontrakty -z dnia 24.01.2013

Protokół zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy indywidualnego wsparcia psychologicznego z dnia 15.02.2013 r.

Zapytanie ofertowe - grupowe warsztaty psychologiczne - kontrakty - z dnia 24.01.2013

Protokół zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy grupowego wsparcia psychologicznego z dnia 15.02.2013 r.

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU - AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ- BOGATA GMINA - 2013
Regulamin uczestnictwa w projekcie -AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ – BOGATA GMINA- 2013
Ankieta-kontrakt zał. 1 - 2013
Ankieta rekrutacyjna PAL 2013

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - zaopatrywanie klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w artykuły spożywcze - z dnia 14.01.2013

ROK 2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kurs prawa jazdy kat B - 16.11.2012

Zapytanie ofertowe - oferta na kurs zawodowy - projektowanie i wyrób biżuterii - 31.10.2012
Załączniki do oferty - projektowanie i wyrób biżuterii
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - projektowanie i wyrób biżuterii - 08.11.2012

Zapytanie ofertowe - warsztaty artystycznej dekoracji pomieszczeń - 17.10.2012
Załączniki do oferty - warsztaty artystycznej dekoracji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - warsztaty artystycznej dekoracji pomieszczeń - 29.10.2012

Zapytanie ofertowe - oferta na usługę szkolenia w zakresie kursu glazurnik - z dnia 01.10.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - glazurnik 08.10.2012

Zpytanie ofertowe - usługa szkoleniowa - Kurs prawa jazdy kategorii B - 08.08.2012
SIWZ - Kurs prawa jazdy kategorii B -08.08.2012
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs prawa jazdy kat B - z dnia 17.08.2012

Unieważnienie postępowania -Kurs prawa jazdy kategorii B - 08.08.2012

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa - Kurs prawa jazdy kategorii B - z dnia 06.08.2012
SIWZ - Kurs prawa jazdy kategorii B - 06.08.2012
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

Zapytanie ofertowe - organizacja kursu zawodowego - filcowanie 20.06.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - organizacja kursu zawodowego - filcowanie

Zapytanie ofertowe - organizacja kursu zawodowego - decupage - 20.06.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - organizacja kursu zawodowego - decupage

Zapytanie ofertowe - organizacja kursu zawodowego - pomoc gastronomiczna - 20.06.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - organizacja kursu zawodowego - pomoc gastronomiczna

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Wizaż, stylizacja, kosmetyka praktyczna - 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wizaż 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie -Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 18.04.2012
Zawiadomienie -o wyborze najkorzystniejszej oferty - profesjonalny sprzedawca 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Opiekunka domowa 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -opiekunka 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Monter okien PCV 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - monter 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Manicure,pedicure i przedłużanie paznokcia - 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - manicure 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Magazynier z obsługą wózków samojezdnych i obsługą kas fiskalnych -18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- magazynier 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Kucharz małej gastronomii - 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kucharz 14.05.2012
Wyjaśnienie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - kucharz 15.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Florystyka z obsługą kas fiskalnych - 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - florystyka 14.05.2012

Zapytanie ofertowe -kurs aktywnego trybu życia- zajęcia aqua fitness, aquaaerobic - 23.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - aqua fitness - 03.04.2012

Zapytanie ofertowe - edukator prozdrowotny 06.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - edukator prozdrowotny - 03.04.2012

Zapytanie ofertowe -kurs aktywnego trybu życia - zajęcia nordic walking, ćwiczenia ruchowe, wykłady nt. zdrowego trybu życia - 23.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zajęcia nordic walking - 03.04.2012

Zapytanie ofertowe - psycholog 15.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - grupowe warsztaty psychologiczne - 03.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - indywidualne wsparcie psychologiczne - 03.04.2012

Zapytanie ofertowe - trener warsztatów z zakresu przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny 06.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - z zakresu przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny - 03.04.2012

Nabór do projektu na rok 2012„AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ- BOGATA GMINA”
ANKIETA REKRUTACYJNA- załącznik nr 1

Zamówienie na zaopatrywanie klientów GOPS w Malborku w artykuły spożywcze - 16.01.2012

ROK 2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w Województwie Pomorskim

Informacja na temat realizacji projektu „Aktywna Społeczność – Bogata Gmina” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – POKL, działanie 7.1.1

Prezentacja z realizacji programu pn "Savoir vivre przy stole"

Informacja o Projekcie - „Aktywna społeczność – bogata Gmina”

Regulamin uczestnictwa w projekcie „AKTYWNA SPOŁĘCZNOŚĆ – BOGATA GMINA”

Zapytania ofertowe dotyczące szkoleń -
- florystyka z obsługą kas fiskalnych
- profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
- magazynier z obsługą wózków samojezdnych z obsługą kas fiskalnych
- opiekunka domowa
- barman-kelner z obsługą kas fiskalnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.03.2011

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:63700
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2018-05-09 13:38:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-12 11:27:37