Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ROK 2018

Nabór na stanowisko - Główny księgowy - 08.05.2018

Kwestionariusz osobowy - 08.05.2018

 

ROK 2015

Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Malborku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę tj. dzień wolny od pracy

 
ROK 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Malbork  z dnia 12.08.2013
SIWZ  - Przygotowywanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Malbork  z dnia 12.08.2013
Odpowiedź do zapytania do SIWZ nr 1
Zarządzenie Wójta z dnia 05.08.2013 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2013-2017
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2013-2017
Informacja o rozstrzygnięciu  otwartego  konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2013-2017
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - warsztaty z zakresu decupage - z dnia 15.07.2013
SIWZ - warsztaty z zakresu decupage
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 1
Protokół zamówienia publicznego - warsztaty z zakresu decupage - z dnia 01.08.2013
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - warsztaty florystyka - z dnia 10.07.2013
Protokół zamówienia publicznego - warsztaty  florystyka - z dnia 05.08.2013
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - florystyka - z dnia 25.04.2013
Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego florystyka z obsługą kas fiskalnych
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - wizaż - z dnia 25.04.013
Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego wizaż, stylizacja i kosmetyka praktyczna zawodowego
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - magazynier - z dnia 25.05.2013
Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego magazynier z obsługą komputera i obsługą wuzków jezdnych z napędem silnikowym i obsługą kas fiskalnych
Ogłoszenia - zapytanie ofertowe - asystentka - sekretarka - z dnia 25.04.2013
Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego asystentka - sekretarka 
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - profesjonalny sprzedawca - z dnia 25.04.2013
Protokół zamówienia publicznego z 13.05.2013 na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego profesjonalny sprzedawca
Ogłoszenie na realizację zadania - asystent rodziny - z dnia 26.03.2013
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie z załącznikami - zajęcia aktywizujące ruchowo - rehabilitacja na sali - z dnia 20.03.2013 
Protokół zamówienia publicznego z dnia 03.04.2013 - wyłonienie wykonawcy zajęć aktywizujących ruchowo - rehabilitacja na sali
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie z załącznikami - zajęcia aktywizujące ruchowo - rehabilitacja na basenie - z dnia 20.03.2013
Protokół zamówienia publicznego z dnia 03.04.2013 - wyłonienie wykonawcy zajęć aktywizujących ruchowo - rehabilitacja na basenie
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania GOPS-13-2013 z dnia 31.01.2013
Zapytanie ofertowe - warsztaty wyrobu mydła - z dnia 31.01.2013
Zapytanie ofertowe - obsługa gastronomiczna - z dnia 28.01.2013
SIWZ do zapytania - 28.01.2013
Protokół - obsługa gastronomiczna i kurs gotowania - z dnia 22.02.2013
Zapytanie ofertowe - edukator prozdrowotny - z dnia 24.01.2013
Protokół z dnia 15.02.2013 na wyłonienie wykonawcy edukator prozdrowotny
Zapytanie ofertowe - warsztaty z zakresu przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny -z dnia 24.01.2013
Protokół zamówienia publicznego nawyłonienie wykonawcy warsztatów z zakresu przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny z dnia 15.02.2013
Zapytanie ofertowe - indywidualne wsparcie psychologiczne - kontrakty -z dnia 24.01.2013
Protokół zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy indywidualnego wsparcia psychologicznego z dnia 15.02.2013
Zapytanie ofertowe - grupowe warsztaty psychologiczne - kontrakty - z dnia 24.01.2013
Protokół zamówienia publicznegona wyłonienie wykonawcy grupowego wsparcia psychologicznego z dnia 15.02.2013
INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU - AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ- BOGATA GMINA - 2013
Regulamin uczestnictwa w projekcie - AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ – BOGATA GMINA- 2013
Ankieta-kontrakt zał. 1 - 2013
Ankieta rekrutacyjna PAL 2013
Ogłoszenie o zamówieniu usługi - zaopatrywanie klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w artykuły spożywcze - z dnia 14.01.2013
 

ROK 2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kurs prawa jazdy kat B - 16.11.2012

Zapytanie ofertowe - oferta na kurs zawodowy - projektowanie i wyrób biżuterii - 31.10.2012
Załączniki do oferty - projektowanie i wyrób biżuterii
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - projektowanie i wyrób biżuterii - 08.11.2012

Zapytanie ofertowe - warsztaty artystycznej dekoracji pomieszczeń - 17.10.2012
Załączniki do oferty - warsztaty artystycznej dekoracji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - warsztaty artystycznej dekoracji pomieszczeń - 29.10.2012

Zapytanie ofertowe - oferta na usługę szkolenia w zakresie kursu glazurnik - z dnia 01.10.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - glazurnik 08.10.2012

Zpytanie ofertowe - usługa szkoleniowa - Kurs prawa jazdy kategorii B - 08.08.2012
SIWZ - Kurs prawa jazdy kategorii B -08.08.2012
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs prawa jazdy kat B - z dnia 17.08.2012

Unieważnienie postępowania - Kurs prawa jazdy kategorii B - 08.08.2012

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa - Kurs prawa jazdy kategorii B - z dnia 06.08.2012
SIWZ - Kurs prawa jazdy kategorii B - 06.08.2012
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

Zapytanie ofertowe - organizacja kursu zawodowego - filcowanie 20.06.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - organizacja kursu zawodowego - filcowanie

Zapytanie ofertowe - organizacja kursu zawodowego - decupage - 20.06.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - organizacja kursu zawodowego - decupage

Zapytanie ofertowe - organizacja kursu zawodowego - pomoc gastronomiczna - 20.06.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - organizacja kursu zawodowego - pomoc gastronomiczna

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Wizaż, stylizacja, kosmetyka praktyczna - 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wizaż 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Profesjonalny sprzedawca 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Opiekunka domowa 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opiekunka 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Monter okien PCV 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - monter 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Manicure,pedicure i przedłużanie paznokcia - 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - manicure 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Magazynier z obsługą wózków samojezdnych i obsługą kas fiskalnych -18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - magazynier 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Kucharz małej gastronomii - 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kucharz 14.05.2012
Wyjaśnienie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - kucharz 15.05.2012

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń w temacie - Florystyka z obsługą kas fiskalnych - 18.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - florystyka 14.05.2012

Zapytanie ofertowe - kurs aktywnego trybu życia- zajęcia aqua fitness, aquaaerobic - 23.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - aqua fitness - 03.04.2012

Zapytanie ofertowe - edukator prozdrowotny 06.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - edukator prozdrowotny - 03.04.2012

Zapytanie ofertowe - kurs aktywnego trybu życia - zajęcia nordic walking, ćwiczenia ruchowe, wykłady nt. zdrowego trybu życia - 23.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zajęcia nordic walking - 03.04.2012

Zapytanie ofertowe - psycholog 15.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - grupowe warsztaty psychologiczne - 03.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - indywidualne wsparcie psychologiczne - 03.04.2012

Zapytanie ofertowe - trener warsztatów z zakresu przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny 06.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - z zakresu przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny - 03.04.2012

Nabór do projektu na rok 2012 „AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ- BOGATA GMINA”
ANKIETA REKRUTACYJNA - załącznik nr 1

Zamówienie na zaopatrywanie klientów GOPS w Malborku w artykuły spożywcze - 16.01.2012

 

ROK 2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w Województwie Pomorskim

Informacja na temat realizacji projektu „Aktywna Społeczność – Bogata Gmina” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – POKL, działanie 7.1.1

Prezentacja z realizacji programu pn "Savoir vivre przy stole"

Informacja o Projekcie - „Aktywna społeczność – bogata Gmina”
Regulamin uczestnictwa w projekcie „AKTYWNA SPOŁĘCZNOŚĆ – BOGATA GMINA”

Zapytania ofertowe dotyczące szkoleń -
- florystyka z obsługą kas fiskalnych
- profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
- magazynier z obsługą wózków samojezdnych z obsługą kas fiskalnych
- opiekunka domowa
- barman-kelner z obsługą kas fiskalnych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.03.2011