Urząd Gminy Malbork

ROK 2024

 

Ogłoszenie z 25.01.2024 r.  Konkurs na realizację zadania publicznego w 2024 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork

załącznik nr 1 do zarządzenia  7/2020 - wzór oferty 2024

załącznik nr 1 do zarządzenia 7/2020 - wzór oferty 2024
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego 2024 r. z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

ROK 2023

Ogłoszenie z 06.02.2023 r. Konkurs na realizację zadania publicznego w 2023 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork
załącznik nr 1 do zarządzenia  7/2020 - wzór oferty 2023
załącznik nr 1 do zarządzenia 7/2020 - wzór oferty 2023
Ogłoszenie o wynikach konkursu  na realizację zadania publicznego 2023 r. z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

ROK 2022

Ogłoszenie z 02.03.2022 r. Konkurs na realizację zadania publicznego w 2022 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork
załącznik nr 1 do zarządzenia  7/2020 - wzór oferty 2022
załącznik nr 1 do zarządzenia 7/2020 - wzór oferty 2022
Ogłoszenie o wynikach konkursu 
na realizację zadania publicznego 2022 r. z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

 

ROK 2021

Ogłoszenie z 09.03.2021 - Konkurs na realizację zadania publicznego w 2021 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork
załącznik nr 1 do zarządzenia  7/2020 - wzór oferty 2021
załącznik nr 1 do zarządzenia 7/2020 - wzór oferty 2021
ogłoszenie o wynikach konkursu  na realizację zadania publicznego 2021 r. z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

ROK 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 12.02.2020 - konkurs na realizację zadania publicznego w 2020 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork
załącznik nr 1 do zarządzenia  7/2020 - wzór oferty 2020
załącznik nr 1 do zarządzenia 7/2020 - wzór oferty 2020
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego 2020 r. z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork

 

ROK 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 21.03.2019 - konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork
Załącznik nr 1 do zarządzenia 14-2018 - wzór oferty 2019
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork

Ogłoszenie z 15.02.2019 - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork
Załącznik nr 1 do zarządzenia 14-2018 - wzór oferty 2019
Ogłoszenie z dnia 12.03.2019 o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork

 

ROK 2018

Ogłoszenie - otwary konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork - z 20.03.2018