Urząd Gminy Malbork

ROK 2023

 

Informacja z 19.10.2023 r. o wynikach naboru na  stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami

 

Informacja  z 16.10.2023  o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

 

Informacja o wyniku  naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych (ogłoszenie z dnia 24.03.2023 r.)

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkanictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych - (ogłoszenie z dnia 24.02.2023 r.)

 

ROK 2022

 

Informacja - 25.11.2022 o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Informacja - 05.04.2022 o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i ochrony środowiska
Informacja - 07.04.2022 o zakończeniu procedury naboru na stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i ochrony środowiska

 

Informacja   o wyniku naboru na stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych (ogłoszenie z 02.02.2022)

 

Protokół 26.01.2022  dotyczący otwarcia ofert ws. konkursu na stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

 

ROK 2021

 

Protokół z 03.12.2021  dotyczący otwarcia ofert ws. konkursu na stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

 

Informacja z 19.01.2021 o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, iinfrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

 

ROK 2020

Informacja z 08.12.2020 o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Protokół z 24.11.2020 dotyczący otwarcia ofert w sprawie konkursu na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Informacja z 29.10.2020 o zakończeniu  procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Protokół z 03.03.2020 dotyczący otwarcia ofert w sprawie konkursu na stanowisko podinspektora ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Informacja - zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Malbork -  stanowisko podinspektor ds Biura Rady i kadr - 04.02.2020

 

ROK 2019

Protokół z 30.10.2019 dotyczący otwarcia ofert w sprawie konkursu na stanowisko podinspektora ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Informacja - zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Malbork - referent ds. obsługi kasowej - 31.05.2019

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork ul. Główna 5

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej ul. Moniuszki 24

Rozstrzygnięcie naboru - referent ds. wymiaru podatków i opłat

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko d/s obsługi kasowej - z dnia 14.02.2011
Informacja o wynikach naboru na stanowisko d/s obsługi kasowej - z dnia 15.02.2011

Zawiadomienie o wyborze oferty - psycholog 01.03.2011

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora GZGKiM - 28.06.2011

Informacja o wynikach konkursu kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Gminie Malbork

Protokół w sprawie konkursu na stanowisko podinspektora d.s. promocji i rozwoju gminy - 12.10.2012
Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 15.10.2012 z kandydatami na stanowisko podinspektora d.s. promocji i rozwoju gminy

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych - 07.12.2017