Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork  przeznaczonych do wydzierżawienia  z 30.12.2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży z 30.12.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork z 05.12.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork  na  16.12.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork na 28.11.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 12.11.2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - 27.09.2019
Załącznik nr 1 - przedmiot dzierżawy - 27.09.2019

umowa dzierżawy

umowa przedwstępna

Sprostowanie z 29.03.2021 oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 27.09.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork  na 13.09.2019
Załącznik graficzny - działki przeznaczone do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży -  13.08.2019

Przetarg nieograniczony  na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 31.07.2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - 01.07.2019

informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 26.06.2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - 26.06.2019

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 13.06.2019

Wykaz niruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia  z 13.06.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork- na 24.06.2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia z 22.05.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 16.05.2019

Wykaz nieruchomosci stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierzawienia z 16.04.2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z 10.04.2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z 01.04.2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży z 25.03.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 15.04.2019
Załącznik graficzny

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork  z dnia 08.01.2019

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 18.02.2019