Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ROK 2024

 

Ogłoszenie  Wójta Gminy Malbork z 29.05.2024 r.  o naborze na wolne stanowisko pracy  ds. rolnictwa, geodezji, gospodarki gruntami i melioracji
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

Ogłoszenie  Wójta Gminy Malbork z 12.04.2024 r.  o naborze na wolne stanowisko pracy  ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
informacja  z 10.05.2024 r.  o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko 
podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 08.01.2024 r. o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Informacja z 18.01.2024 r. o terminie kolejnego etapu rekrutacji na
stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Informacja z dnia 25.01.2024r. o wyborze na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

 

ROK 2023

 

Ogłoszenie o naborze  Wójta Gminy Malbork z 04.10.2023 r. na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

Ogłoszenie o naborze Wójta Gminy Malbork z 20.04.2023 r. na wolne stanowisko podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

Informacja  z 16.05.2023 r. o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko  podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o naborze Wójta Gminy Malbork z 24.03.2023 r. na wolne stanowisko podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
 

Ogłoszenie  Wójta Gminy Malbork z 24.02.2023 r.  nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

ROK 2022

 

Ogłoszenie -  Wójta Gminy Malbork z 03.11.2022 r.  nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy - Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Informacja   o terminie kolejnego etapu rekrutacji  na  stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku (ogłoszenie z dnia 03.11.2022 r.)

 

Ogłoszenie  -  Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku nabór  na wolne stanowisko głównej księgowej z dnia 12.08.2022 r.
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

Ogłoszenie -  Wójta Gminy Malbork z 25.03.2022 r.  nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i ochrony środowiska
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie


Informacja - 05.04.2022 o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i ochrony środowiska
 

 

Ogłoszenie - Wójta Gminy Malbork z 02.02.2022 r.  nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 13.01.2022 r.  nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

ROK 2021

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 17.11.2021 - nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Protokół z 03.12.2021  dotyczący otwarcia ofert ws. konkursu na stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork  z 27.10.2021 r. -  nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

ROK 2020

ogłoszenie z 22.12.2020 - konkurs nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Informacja o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych -  z 13.01.2021

Ogłoszenie z 26.11.2020 - konkurs nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Informacja o terminie kolejnegoetapu rekrutacji na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych I- 07.12.2020

Ogłoszenie z 09.11.2020 - konkurs nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Ogłoszenie z 08.10.2020 - konkurs nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Informacja z 22.10.2020  o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko d.s. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych (Ogłoszenie z dnia 08.10.2020 r.)
Informacja z 29.10.2020 o  zakończeniu  procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork z 17.04.2020 - nabór na wolne stanowisko pracy - umowa na zastępstwo - samodzielny referent ds. księgowości

Ogłoszenie z 18.02.2020 - konkurs nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Kwestionariusz osobowy - 18.02.2020

Ogłoszenie z 09.01.2020 - nabór na wolne stanowisko pracy ds. biura rady i kadr
Kwestionariusz osobowy - biuro rady i kadr - z 09.01.2020

Informacja o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko podinsp. ds. Biura Rady i kadr z dnia 27.01.2020
Informacja - zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Malbork -  stanowisko podinspektor ds Biura Rady i kadr - 04.02.2020

 

ROK 2019

Ogłoszenie z 23.12.2019 - nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Ogłoszenie z dnia 29.11.2019 - nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego , mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Ogłoszenie z dnia 30.10.2019 - nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Ogłoszenie z dnia 07.10.2019 - nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Ogłoszenie z dnia 09.09.2019 - nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Malbork - referent ds. obsługi kasowej
Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 09 maja 2019 w sprawie zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Malbork z dnia 06 maja 2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. obsługi kasowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Malbork
Informacja o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko referent ds. obsługi kasowej - 21.05.2019
Informacja - zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Malbork - referent ds. obsługi kasowej - 31.05.2019

Ogłoszenie z dnia 10.04.2019 - konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork ul. Główna 5

Ogłoszenie z dnia 10.04.2019 - konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej ul. Moniuszki 24

Ogłoszenie z 09.04.2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Malbork - referent ds. wymiaru podatków i opłat
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenia do naboru
Informacja o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko referent ds. podatków i opłat
Rozstrzygnięcie naboru - referent ds. wymiaru podatków i opłat

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w CUW - samodzielny referent ds. księgowości - termin składania dokumentów - 25.01.2019

 

ROK 2018

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w CUW - Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Malborku - samodzielny referent ds. księgowości

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Malbork - Główny Księgowy

 

ROK 2017

Ogłoszenie z 20.10.2017 - otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrasruktury terenowej oraz zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych - 07.12.2017

 

ROK 2012

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork - konkurs na stanowisko pracy - podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy - 01.10.2012

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork - konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół w Gminie Malbork - 17.04.2012
Informacja o wynikach konkursu kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Gminie Malbork - 18.05.2012

Ogłoszenie Dyrektora GOKSRTiZ - nabór na stanowisko - opiekun świetlicy w Kościeleczkach z dnia 10.01.2012